Tuyên bố của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) ủng hộ lời kêu gọi của 101 nhà khoa học đoạt giải Nobel gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu.

TUYÊN BỐ

Ủng hộ lời kêu gọi của 101 nhà khoa học đoạt giải Nobel gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu

Ngày 21/4/2021, 101 nhà khoa học đoạt giải Nobel trong các lĩnh vực hòa bình, văn học, y học, vật lý, hóa học và khoa học kinh tế đã đưa ra tuyên bố chung gửi tới các nguyên thủ quốc gia nhân sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu và Ngày Trái đất 2021. Tuyên bố kêu gọi các quốc gia “giữ nhiên liệu hóa thạch dưới lòng đất” với ba hành động cụ thể:

  • Chấm dứt mở rộng sản xuất dầu, khí đốt và than mới dựa trên cơ sở khoa học tốt nhất hiện có;
  • Loại bỏ dần các hoạt động sản xuất dầu, khí đốt và than hiện có một cách công bằng và xem xét tới trách nhiệm cũng như khả năng của từng quốc gia;
  • Đầu tư vào kế hoạch chuyển đổi để đảm bảo tiếp cận 100% năng lượng tái tạo trên toàn cầu.

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA)[1] gồm các tổ chức và nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững bảy tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với lời kêu gọi đúng đắn và đầy trách nhiệm với tương lai trái đất của 101 nhà khoa học nêu trên. Bởi lẽ đốt nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân hàng đầu gây ra biến đổi khí hậu – một thách thức lớn của toàn cầu và Việt Nam là một trong những quốc gia đang chịu tác động lớn nhất. Mưa lũ ở miền Trung, hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc là chưa đủ để khái quát hết tác động của biến đổi khí hậu tới Việt Nam.

Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thể hiện khát vọng và nỗ lực của Việt Nam đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của nhân dân là mục tiêu hàng đầu. Các tổ chức và chuyên gia thành viên VSEA tin tưởng và kỳ vọng rằng những bài học thành công của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục được Đảng và Nhà nước chỉ đạo áp dụng trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu, đi tiên phong trong chuyển dịch năng lượng sạch và phục hồi Xanh.

Chúng tôi mong chờ kỳ vọng trên sẽ được hiện thực hóa ngay trong những chính sách về phát triển năng lượng của Việt Nam trong thời gian tới đây như Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) và Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

         

Danh sách các thành viên của VSEA

STT Tổ chức Tên viết tắt
1 Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh VSEA
2 Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng MEC
3 Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF Việt Nam
4 Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Môi trường Sức khỏe CHERAD
5 Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng Dân tộc, Miền núi HRC
6 Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững LPSD
7 Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng Live&Learn
8 Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội CSRD
9 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng RTCCD
10 PGS.TS. Lê Anh Tuấn  
11 Trung tâm Phát triển Sáng kiến cộng đồng và Môi trường C&E
12 Phòng thí nghiệm Năng lượng sạch và Phát triển Bền Vững CleanED
13 Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV
14 Trung tâm Phát triển truyền thông và Sức khỏe HCDC
15 Viện Tài nguyên, môi trường và Phát triển cộng đồng IRECO
16 Trung tâm Tư vấn Truyền thông và Phát triển CCDC
17 Trung tâm Vị Nông (TT khuyến viên và nghề vườn)  
18 TT Nghiên cứu PT kinh tế và Môi trường Bền vững SEEDS
19 Trung tâm Tư vấn Pháp luật Thanh Hóa  
20 TS. Trần Bá Quốc  
21 Trung tâm Phát triển cộng đồng Hà Tĩnh HCCD
22 Liên Hiệp các hội KHKT tỉnh Hà Tĩnh PUSTA
23 Trung tâm tư vấn phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi với BĐKH CEWAREC
24 Trung tâm Phát triển và Bảo tồn tài nguyên nước WARECOD
24 Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng CCHS

Nguồn: http://www.greenidvietnam.org.vn/tuyen-bo-u-ng-ho-lo-i-keu-go-i-cu-a-101-nha-khoa-ho-c-doa-t-gia-i-nobel-gui-toi-hoi-nghi-thuong-dinh-ve-khi-hau.html

CÂU CHUYỆN NỔI BẬT