1. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
– Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA)

2. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CUỘC THI
Cuộc thi Sáng tạo Xanh 2021 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm:
– Khuyến khích các hoạt động sáng tạo, các sáng chế, ứng dụng, mô hình, giải pháp liên quan đến năng lượng theo hướng bền vững, đặc biệt là các giải pháp thân thiện với môi trường.
– Tạo cơ hội và khả năng xúc tiến chuyển giao, phát triển công nghệ đối với các mô hình năng lượng bền vững.

3. MÔ HÌNH VÀ HÌNH THỨC DỰ THI
(1) Mô hình kỹ thuật: Mô hình có những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó. Ví dụ: mô hình lấy ý tưởng, giải pháp từ nước ngoài và ứng dụng, điều chỉnh phù hợp tại Việt Nam, mô hình có giải pháp kỹ thuật hoàn toàn mới,…
(2) Mô hình kinh tế: Mô hình mang lại lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dựng giải pháp. Ví dụ: tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với các giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam,…
(3) Mô hình cộng đồng: Mô hình nhận được sự đóng góp từ nhiều phía cùng liên kết thực hiện. Ví dụ: các hộ dân cư, doanh nghiệp kết hợp với địa phương,…
(4) Mô hình tổng hợp: Mô hình kết hợp của nhiều yếu tố. Ví dụ: Mô hình vừa có kỹ thuật vừa mang lại hiệu quả kinh tế, Mô hình cộng đồng với kỹ thuật mới,…

4. THỜI GIAN
– Thời gian gửi bài dự thi: Cuộc thi được phát động trực tuyến trên mạng xã hội từ 01/06/2021 đến 23:59 ngày 21/06/2021 (30 ngày).
– Họp tư vấn cho thí sinh ứng cử, đề cử mô hình: Ngày 10/06/2021
– Công bố giải thưởng: Công bố giải thưởng vào ngày 25/06/2021
– Lễ trao giải: 30/06/2021

5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Tổng giá trị giải thưởng cuộc cuộc thi lên đến hơn 80 triệu đồng.
Cơ cấu giải thưởng gồm 4 hạng mục: Mô hình kỹ thuật, mô hình kinh tế, mô hình cộng đồng, mô hình hỗn hợp. Mỗi hạng mục gồm 3 giải:
– 1 Giải Nhất trị giá 9 triệu đồng;
– 1 Giải Nhì trị giá 7 triệu đồng;
– 1 Giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng.
Ngoài ra, các mô hình tham gia có cơ hội được BTC truyền thông, quảng bá và khoản kinh phí tài trợ triển khai thực hiện dự án dưới sự giám sát của BTC (nếu BTC kêu gọi được nguồn kinh phí hỗ trợ dự án).

6. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH CHẤM GIẢI
Ban giám khảo sẽ đánh giá mô hình dự thi bằng cách cho điểm từng tiêu chí, trong đó tổng điểm của mô hình dự thi là 100 điểm, gồm:
– Hiệu quả năng lượng và giảm phát thải (15 điểm)
– Tính sáng tạo; ứng dụng (15 điểm)
– Hiệu quả kỹ thuật (15 điểm)
– Hiệu quả kinh tế (15 điểm)
– Sự tham gia của các bên liên quan (15 điểm)
– Quy mô áp dụng và tính bền vững (15 điểm)
– Tiềm năng nhân rộng mô hình (10 điểm)
Đối với từng hạng mục giải, các giám khảo phụ trách hạng mục đó sẽ được trực tiếp nhân đôi.
Giải sẽ được trao cho mô hình có điểm trung bình cao nhất.

7. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Để biết thêm thông tin về cuộc thi, vui lòng liên hệ thành viên BTC:
Nguyễn Minh Hiền | Email: minhhien@mec.org.vn | SĐT: 0942.965.535

CÂU CHUYỆN NỔI BẬT