Để hạn chế giảm phát năng lượng tái tạo, Bộ Công thương đã quyết định chuyển giờ phát điện cao điểm nhà máy thủy điện nhỏ từ khung thời gian 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 sang khung thời gian 6 giờ đến 8 giờ.
Bộ Công thương đã có quyết định dịch chuyển giờ phát điện cao điểm nhà máy thủy điện nhỏ từ khung thời gian 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 sang khung thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.
Quyết định này áp dụng đối với các đối  tượng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Nam; các tổ chức, cá nhân bán điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ.
Cùng với đó, Bộ Công thương cũng đưa ra nguyên tắc việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm của nhà máy thủy điện nhỏ là căn cứ nhu cầu phụ tải của hệ thống điện tại từng khu vực, có xét đến các phụ tải đã tự dùng điện mặt trời áp mái để tính toán, xác định các nhà máy thủy điện nhỏ cần thiết phải dịch chuyển giờ phát điện cao điểm (không dịch chuyển giờ phát điện cao điểm đối với từng tổ máy).
Đặc biệt, việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ phải đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia, đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả. Việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm của các nhà máy thủy điện nhỏ không làm phát sinh tăng chi phí khi mua điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ so với trước thời điểm dịch chuyển giờ phát điện cao điểm, gây áp lực đến việc điều chỉnh giá bán lẻ điện.
Bộ Công thương giao EVN đánh giá kết quả thực tế thực hiện, tình hình vận hành hệ thống điện và chi phí phát sinh khi thực hiện dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ báo cáo Bộ Công thương trước ngày 1.12.2021. Các nhà máy thủy điện nhỏ có trách nhiệm phối hợp với EVN trong việc thỏa thuận, thống nhất hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán điện việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm.
Câu chuyện chuyển giờ phát của thuỷ điện từng được các chuyên gia lẫn các thành viên của Diễn đàn năng lượng tái tạo Việt Nam thảo luận rất nhiều vào cuối năm ngoái, khi mà việc cắt giảm điện mặt trời diễn ra nhiều do nhu cầu sử dụng điện (phụ tải) xuống thấp. Có nhiều ý kiến cho rằng, việc chuyển giờ phát của thuỷ điện sẽ giúp cho việc huy động điện mặt trời, nhất là vào giờ cao điểm sáng được tốt hơn, tránh tổn thất cho các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo khi phải thường xuyên chịu cảnh giảm phát.
Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/kinh-te-xanh/chuyen-gio-phat-thuy-dien-nho-de-cuu-dien-mat-troi-1370914.html

CÂU CHUYỆN NỔI BẬT