Mỗi cá nhân chúng ta đều đóng một vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ không khí sạch. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ bằng cách luôn cập nhật chỉ số không khí ở nơi bạn sinh sống, và từ đó chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thế giới. Nếu bạn đang lắp đặt và sử dụng một thiết bị đo chất lượng không khí tại nhà, hãy chia sẻ với chúng tôi!

Nếu bạn đang lắp đặt và sử dụng một thiết bị đo chất lượng không khí tại nhà, hãy chia sẻ bằng cách liên lạc với chúng tôi!