Vào ngày 28 tháng 12 năm 2020, tổ chức tài chính công JBIC đã ký một thỏa thuận cho vay trị giá khoảng 636 triệu đô la Mỹ (khoảng 60 tỷ yên) cho Vũng Áng 2 (1). Các tổ chức tài chính khu vực tư nhân được cho là đang đầu tư vào dự án tài trợ bao gồm ngân hàng MUFG, ngân hàng Mizuho, ​​tập đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) và ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui (SMTB), tập đoàn Mitsubishi và công ty Điện lực Chugoku, (2).

Vũng Áng 2 đã và đang một dự án bị cộng đồng quốc tế đồng chỉ trích. Ngoài ra, nhiều vấn đề đã được chỉ ra như sự không phù hợp của dự án với các biện pháp biến đổi khí hậu của chính phủ và các đánh giá tác động môi trường khác.

Điều đó cũng chỉ ra rằng khoản vay của JBIC sẽ được cung cấp theo cơ chế bảo vệ môi trường cho mục đích “bảo tồn môi trường” (Cơ sở đầu tư tăng trưởng – Cơ sở cho việc phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng để bảo tồn môi trường và tăng trưởng bền vững). Tuy nhiên, chính nó lại đang bị chỉ trích là một hình thức xoá sổ bầu không khí xanh.

Các tổ chức ký tên của bản kiến ​​nghị đã đưa ra các thông điệp cho chính phủ Nhật Bản và các công ty liên quan như “họ nên đối mặt với thực tế của cuộc khủng hoảng khí hậu”, “những nỗ lực của mọi người trên thế giới đang cố gắng giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu không nên bị lãng phí” và ” không còn tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch “.

Năm năm đã trôi qua kể từ khi Hiệp định Paris được thông qua. Trong 5 năm này, khí hậu đã tiến xa hơn và người ta biết rằng không có chỗ cho việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới để ngăn chặn khủng hoảng khí hậu. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ công cho các dự án phát điện đốt than mới kể cả vào năm 2021, khi việc thực hiện các khoản đóng góp do quốc gia xác định (NDC) theo Thỏa thuận Paris đã bắt đầu kêu gọi rút lại sự hỗ trợ cho những các dự án.

Hiện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng dự kiến ​​sẽ hỗ trợ xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới là Matarbali (Giai đoạn 2) ở Bangladesh và Indramayu ở Indonesia. Chính phủ và JICA cần nêu rõ rằng họ sẽ không cung cấp hỗ trợ công cho các dự án này.

Nguồn: https://www.foejapan.org/en/aid/jbic02/va/pdf/210125_en.pdf 

CÂU CHUYỆN NỔI BẬT